Badanie jakościowe te stają się przedmiotem analiz badaczy, wykładowców, studentów i praktyków

Inaczej badania terenowe, które polegają na gromadzeniu informacji w terenie. Badania gdzie pozyskane informacje pochodzą ze źródeł wtórnych. Ogólnie badania jakościowe cenione są za dostarczanie nowych informacji, możliwość pogłębienia zdobytej wiedzy, a także umożliwienie zrozumienia mechanizmów działania analizowanych kwestii. Badanie jakościowe te stają się przedmiotem analiz badaczy, wykładowców, studentów i praktyków. Budujemy od lat najlepsze strategie i badania marketingowe, bo kochamy to robić. Ma się przez to najczęściej na myśli badania ilościowe dotyczące przekazów opracowanych przez poszczególnych autorów (np. Jak wszystkie inne badania jakościowe, także badania FGI charakteryzują się pogłębioną interakcją między osobą przeprowadzającą badanie i osobami badanymi. Badania jakościowe – jest to jedna z form badań marketingowych nad osobowością marki. BEELINE Research&Consulting powstało z pasji poznawania i odkrywania, realizowanej poprzez rzetelnie prowadzone badania marketingowe i analizy rynkowe. Badania obejmują co najmniej kilka etapów, czyli następujących po sobie faz procesu badawczego. Może ono stanowić synonim terminu analiza zawartości, może być rozumiana jako rodzaj analizy zawartości, wreszcie może oznaczać samodzielną, odmienną od analizy zawartości metodę badania treści. Badania eksperymentalne w psychologii. Jakościowe – specyfiką tych badań jest bezpośredni kontakt badanego z badaczem. Dzięki temu nasze badania to strategiczne procesy, ściśle dobrane pod konkretny problem. Badania syndykatowe, jako badania branżowe, są jednorodne tematycznie i stwarzają możliwość prowadzenia analiz porównawczych w czasie, szczególnie jeżeli są organizowane w formie paneli. Badania te podejmowane są przy świadomości ich potrzeby lecz bez wiedzy na temat kierunków i sposobów ich prowadzenia. Badaniom jakościowym właściwa jest metodologia badań psychologicznych. Książki, artykuły), podczas gdy analiza zawartości traktowana jest jako metoda badania komunikowania masowego, badania statystyczne nad obszernymi korpusami tekstów. W badaniach jakościowych niczego nie zliczamy, a zamiast analiz statystycznych stosujemy jakościowe analizy rozumiejące. Prowadzimy badania rynku, analizy danych rynkowych, budujemy strategie i wiele, wiele innych. Autorki –lekarz i cytogenetyk – omawiają badania cytogenetyczne zarówno z punktu widzenia lekarza zlecającego, jak i wykonującego te badania diagnosty cytogenetyka. Badania dotyczą między innymi: dostępności produktów, udziału półkowego, cen, ekspozycji, promocji. PBS kontynuuje także aktywność w dziedzinie badań społecznych, prowadząc projekty z zakresu rynków pracy, badania nastrojów społecznych oraz ewaluacje programów społecznych. Badania konsumenckie przeprowadzone w wyznaczonej lokacji (sklep, supermarket lub specjalnie adoptowane pomieszczenia), zazwyczaj połączone z konsumpcją lub oceną opakowania, konceptu bądź reklamy. Metodą, którą wykorzystują czasem tego typu badania jakościowe są techniki projekcyjne, takie jak technika personifikacji – projektowanie wizerunku marki jako wyobrażonej osoby.